tram ve sai gon

tram ve sai gon

Trạm vé

TRẠM VÉ

SÀI GÒN

Trạm vé chính: Số 7 Phạm Hữu Chí, Quận 5, Tp. HCM

Liên hệ: 0962 57 11 99 - 0942 79 00 55 - 0946 79 00 55

Bản Đồ:

- Bến Xe Miền Tây - Phòng Vé Số 17

Liên hệ: 0942 79 00 55

HÀ TIÊN

Địa Chỉ: 2 Tháng 9, Khu Phố 3, Phường Tô Châu, Thị Xã Hà Tiên

Liên Hệ: 0773 954 464

Bản đồ:

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BA%BFn+Xe+Mi%E1%BB%81n+T%C3%A2y/@10.7410428,106.6168232,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x31752dd06c1f1d9b:0xc0becd5a59108894